"O'zbekistonda xorijiy tillar" ilmiy-metodik elektron jurnal


№ 1 (20) / 2018


Nashr sanasi: 12.01.2018

 Muqova va mundarija

Ushbu son maqolalari:

Мисли кўмакчисининг семантик-синтактик хусусиятлари

Н.С. Лесков асарларида курсив ва қўштирноқнинг қарама-қарши қўйилиши ҳамда бир жойда қўлланилиши

Турк тилида ҳурматнинг тасдиқ ва инкор синонимияси хусусида

Замоннинг когнитив-семантик таҳлил. 1-замон концепти. 3-қисм. Ннисбий замон

Ҳозирги замон рус дипломатик дискурсида индамай кетиш тактикаси нутқ митигация стратегиясини амалга ошириш воситаси сифатида

Спонтан ўхшатишларда образни шакллантирадиган когнитив механизмларнинг тури ҳақида (француз тили мисолида)

Ўзбек ва рус тилларида антонимлар, полисемиялар ва синонимларнинг лексик-семантик муносабатлари

Япон тилидаги に[ни] ва で[дэ] какужўшиларнинг семантик таҳлили ва уларнинг ўзбек тилидаги эквивалентлари

Мамлакатшунослик луғатларида лингвокультурологиянинг акс этиши ва хорижий тилни ўқитиш хусусида

Кўриш имконияти чекланганларга инглиз тилини ўргатиш

Инглиз тили дарсларида ўқитиш малакасини шакллантириш мақсадидаги коммуникатив ёндашув

Тилни ўргатиш жараёнида тинглаб тушунишнинг асосий принциплари

Таълим жараёнида инфографикадан фойдаланиш воситалари ва унинг самарадорлиги

Масофавий таълим ва технология — миллий таълим истиқболи

ТЕХНИКАГА ОИД ЛЕКСИКАНИ БОЙИТИШДА CLIL ЁНДАШУВ

Маданиятлараро мулоқот ва нофилологик ОТМ талабаларига инглиз тилини ўқитиш муаммолари

Таржимон – мутахассислар тайёрлашни ташкил этишнинг умумий принциплари

Таржимада трансформацияларга сабаб бўладиган вазиятлар хусусида

Ҳуқуқий матбуот: хорижий амалиёт ва Ўзбекистон тажрибаси

Сайди Умиров публицистикаси

Фотожурналистикада ахлоқ масаласи

Жон Апдайк – маиший мавзулар устаси

С. П. Бородин насрининг поэтикаси: концептуал доминантлар ва езувчининг ижодий лабораториясини урганишдаги тадкикотчилик стратегиялар

Психологизм ва унинг адабиётшуносликка оид тушунчалар системасида тутган ўрни

“Юсуф Қиссаси” ва “Ўтган кунлар” асарларининг қиёсий-типологик таҳлили

Мазмун ва жанр хусусида баъзи мулоҳазалар

Исҳоқов асари структурасида хотира мотиви

Ўзбекистоннинг кичик шаҳарларини “оғзаки тарих” усули ёрдамида ўрганишнинг социологик таҳлили

Роберт Бёрнснинг порлоқ хотирасига бағишлов

“Янгиликлар империяси”да унутилмас уч кун

“ХОРИЖИЙ ТИЛНИ БИЛИШНИНГ УМУМЕВРОПА КОМПЕТЕНЦИЯСИ: ЎРГАНИШ, ЎРГАТИШ, БАҲОЛАШ”

Назариядан амалиётгача. А. Акбаров ва И. Тўхтасинов китобига тақриз.

Педагоглик – касб эмас, бу – қалб амри. М.Т. Ирисқулов – 80 ёшда

Бутун умр илм йўлида. Сайди Умиров – 80 ёшда

Испан тилининг етук билимдони эди (Комилжон Абдуллаевни хотирлаб)