Maqola talablari

Hurmatli mualliflar!

“O’zbekistonda xorijiy tillar” ilmiy elektron jurnali fan nomzodlari va fan doktorlari, yosh olimlar, ilmiy tadqiqot olib borayotgan izlanuvchilar, mustaqil tadqiqotchilar, o’qituvchilar, magistrantlar va talabalar tomonidan tahririyatga yuborilgan maqolalarni e’lon qilish uchun qabul qiladi. Tahririyatga yuborilgan barcha materiallar jurnalning Tahrir hay’ati tomonidan ekspertizadan o’tkaziladi. Muharririyat tomonidan ma’qullangan maqolalar jurnalda e’lon qilinadi.

Yuborilgan har bir maqolaning hajmi 12–15 bet bo’lishi lozim. Barcha materiallarni info@fledu.uz yoki elektronjurnal@mail.ru elektron pochtalari orqali yuborishingizni so’raymiz.

Mualliflar taqdim etishi zarur bo’lgan ma’lumotlar:

 • Familiyasi, ismi, otasining ismi (to’liq).
 • Ilmiy darajasi (mavjud bo’lganda).
 • Ilmiy unvoni (mavjud bo’lganda).
 • Ish joyi va lovozimi (tashkilot (OTM)ning to’liq nomi, shahar va mamlakat ko’rsatilgan holda).
 • Elektron pochtasi (e-mail).
 • Telefon raqami (mob., uy).

Maqolani rasmiylashtirishga qo’yilgan talablar:

 • Matn – Microsoft Word.
 • Format– A4.
 • Matnning ikki yonidan qoldiriladigan o’lcham– 2 sm.
 • Shrift– Timyes Nyew Roman.
 • Maqola matni uchun shriftning kattaligi – 12, myetama’lumotlar uchun –12.
 • Maqola matni uchun qatorlar oralig’i– 1.
 • Xat boshi (абзац)– 1.
 • Joylashuvi – kitobiy (книжная), so’zlarni keyingi satrga ko’chirishsiz, betlar tagiga qo’yilgan havolalarsiz.
 • Har xil grafik va  jadvallar  oq-qora rangda bo’lishi talab qilinadi.
 • Maqola sarlavhasidan oldin UDK qo’yiladi (qarang. https://teacode.com/online/udc/37/372.8.htmlhttps://teacode.com/online/udc/).
 • Maqolaning nomi –  bosma harflarda markazdan qo’yiladi.
 • Muallifning ismi, familiyasi, otasining ismi, ish joyi, (o’qish joyi) haqidagi ma’lumot maqola yuqori qismining o’ng tarafiga kichik harflarda kursiv bilan yoziladi.
 • Annotatsiya  o’zbek, rus, ingliz tillarida (12 shrift, 1 interval  oraliqda) yozilishi lozim. Annotatsiyada mavzuning tasnifi, ishning maqsadi va erishilgan natijalar, ishning ilmiy yangiligi bilan bog’liq ma’lumotlar beriladi. So’zlar soni 150-200 so’z oralig’ida bo’lishi maqsadga muvofiq.

  Annotatsiya qanday yoziladi? (Maqola)

 • Kalit so’z va iboralar – (5-7 tadan kam bo’lmagan) uch tilda– o’zbek, rus, ingliz tillarida beriladi.
 • Maqola matni – kengligi bo’yicha tekislangan bo’lishi kerak.
 • Maqolaning tuzilishi: kirish, asosiy qism va xulosa ajratib ko’rsatilishi shart.

Kirish qismida tanlangan mavzuning dolzarbligi, yangiligi, tadqiqot maqsadi va vazifalari keltiriladi.

Asosiy qismda ilmiy muammoning tadqiqot metodlari, erishilgan natijalar bayon qilinadi.

Xulosa qismida esa natijalar umumlashtiriladi, yakuniy xulosalar, tavsiya va takliflar, keyingi tadqiq etiladigan yo’nalishlar keltiriladi.

 • Muallifning ismi-familiyasi, otasining ismi ajratilgan holda yoziladi: A. N. Nurmatov (maqolada), Nurmatov A. N. (adabiyotlar ro’yxatida).
 • Matndagi havolalar quyidagi tartibda shakllantiriladi; (1, 195), (3, 20; 7, 68), (4).
 • Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati alifbo tartibida, 12 shriftda tartib bilan ko’rsatilishi lozim. Faqatgina maqolada foydalanilgan adabiyotlar keltirilishi kerak. Shuningdek, adabiyotlar ro’yxati transliteratsiya ko’rinishida ham berilishi lozim.