"O'zbekistonda xorijiy tillar" ilmiy-metodik elektron jurnal


№ 4 (4) / 2014


Nashr sanasi: 04.10.2014

 Muqova va mundarija

Ushbu son maqolalari:

Чет тилларни замонавий методлар асосида ўқитиш – давр талаби

«…Чет тиллар ва менинг ҳаётим бу илмга эга бўлмаганлар ҳаётидан кўра қизиқарлироқ эканлигини билардим…» (БМТнинг Ўзбекистондаги доимий вакили Стефан Приснер билан интервью)

Инглиз ва ўзбек тилларида такрор ифода воситасининг турлари

Лингвокультурологиянинг замонавий тилшуносликдаги ўрни хусусида

Когнитив тилшуносликнинг келиб чиқиши ҳақида

Дисскурс ва матн: дифиниция масаласи

Инглиз, ўзбек ва рус тилларидаги мақолларда вақт концептининг ўхшаш ва фарқли жиҳатлари

Квазицитация газета сарлавҳаларидаги интертекстуалликнинг бир тури сифатида

Чет тилини ўрганишда янгича ёндашувларга оид изланишлар

Тилшуносликка оид фанларни ўқитишда интерфаол услуллардан фойдаланиш

Бошланғич синф ўқувчилари томонидан луғат заҳираларини тўлдириб бориш йўллари

Шукроналик кунини маданий реалия сифатида ўрганиш

Махсус мақсадлар учун инглиз тилида ёзишни ўргатиш

Чет тилларни ўрганишда индивидуал хусусиятлар муҳим омил сифатида

Тилшуносликда бевосита ва билвосита таржима муаммолари

Синонимларнинг асосий турлари ва таснифи

Имидж ривожлантиришнинг назарий асослари

Жаҳон медиамаконида мамлакат имижини мустаҳкамлашнинг иқтисодий-ташкилий асослари

Китобхон ва публицистика

Бир тиллилик (монолингвизм) эффекти ҳақида айрим мулоҳазалар

Рауф Парфи ва жаҳон шеърияти

Ж. Алвеснинг “Гарсиянинг қизлари ўз акцентларини йўқотганлари ҳақида” романи проблематикаси

Шарқий Ҳиндиқушдаги кофир қабилаларининг келиб чиқиши борасида айрим гипотезалар

Испан тилида сўз ўзлаштиришнинг ўзига хос хусусиятлари

Инглиз ва ўзбек тилларидаги фразеологизмларнинг семантик хусусиятлари

Испан тили дарсларида лингвокультурологияни ўргатиш

Ўзбек фольклорида сатира ва юмор

Башорат қилиб бўлмайдиган дунё остонасида

“Ўзбекистон Республикасининг давлат тили ҳақида”ги Қонунининг 25 йиллигига бағишланади

Чет тилларни ўқитиш тўғрисидаги Қарорнинг икки йиллиги муносабати билан