"O'zbekistonda xorijiy tillar" ilmiy-metodik elektron jurnal


№ 3 (56) / 2024


Nashr sanasi: 20.06.2024

 Muqova va mundarija

Ushbu son maqolalari:

YAPON TILIDAGI “KOʻZ — BOQISH” ASSOTSIATSIYASIGA ASOSLANGAN “ME” (KOʻZ) KOMPONENTLI SOMATIK FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING ICHKI SHAKLI

KONSEPT TIPOLOGIYASINING DINAMIKASI SIFATIDA KONSTANTANI SHAKLLANTIRISH ASOSI (BARQAROR, BARQARORSIZ)

DOLZARB LINGVISTIK YO‘NALISHLAR NUQTAI NAZARIDAN DISKURSIV SHAXS: TUSHUNCHA, TUZILISHI VA RIVOJLANISH TENDENTSIYALARI

ONA LISONIY SHAXSINING SOTSIOPRAGMATIK XUSUSIYATLARI

INGLIZ, O‘ZBEK VA RUS TILLARIDA GENDER KOMPONENTLI MAQOLLARNING ASSIMETRIK VA SIMMETRIK XUSUSIYATLARI

O‘ZBEK, RUS VA ISPAN ADABIY TILLARI MATNLARIDA QON-QARINDOSHLIK TERMINLARINING QO‘LLANILISH XUSUSIYATLARI

ARAB TILI ONA TILISI BO‘LMAGAN O‘QITUVCHILAR UCHUN ELEKTRON QISSALARNING AHAMIYATI VA MEHNAT FAOLIYATINING O‘SISHIDAGI O‘RNI

BOSMA VA INTERNET NASHRLARIDA MEDIAMATN SAMARADORLIGI: JANR VA FORMAT MASALASI

BO‘LAJAK MUHANDISLARDA INGLIZ TILIDA LEKSIK KOMPETENSIYANI KONTENTGA ASOSLANGAN YONDASHUV ASOSIDA RIVOJLANTIRISH METODIKASINING EKSPERIMENTAL TADQIQI

MUSTAQILLIK DAVRI O‘ZBEK TELEVIDENIYESI: YANGI DAVRNING TELEIJODIYOTGA TA’SIRI

AXBOROT XIZMATIDA JAMOATCHILIK BILAN ALOQALARNI RIVOJLANTIRISH MUAMMOLARI VA MEXANIZMLARI

PR KOMMUNIKATSIYANING NAZARIY ASOSLARI VA SHAKLLANISH TENDENSIYALARI