"O'zbekistonda xorijiy tillar" ilmiy-metodik elektron jurnal


№ 4 (12) / 2016


Nashr sanasi: 02.07.2016

 Muqova va mundarija

Ushbu son maqolalari:

АҚШнинг Тошкентдаги элчихонаси жамоатчилик билан алоқалар бўйича атташеси Джон Ларсен билан интервью: “Таълим соҳасидаги Ўзбекистон-АҚШ муносабатлари яхшиланиб бормоқда”

Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган маданият ходими, академик Т.К. Қўзиев билан интервью: “Маънавият асослари — фандан ҳам аъло”

Волгабўйи ва Ўрта Осиёда туркий-рус жаргони ҳақида

Хитой тилшунослик терминларини тартибга солиш ва унификацияси масаласи

Испан мақоли матнининг прагматик семантикаси

Халқ оғзаки ижодида диалогнинг лингвистик хусусиятлари

Ўзбек тилида тиббий терминларни қўллаш муаммоси

ИНГЛИЗ ТИЛИДА ТАСВИРИЙ САНЪАТГА ОИД ТЕРМИНЛАРНИНГ РИВОЖЛАНИШ ТАРИХИ ҲАҚИДА

Иборалар тузилишининг предикатив-аргумент назарияси доирасидаги ифодаси ва семантик роли

Масс-медиа дискурсида иқтисодий реклама шаклларининг инглиз тилида амалга оширилиши

Инглиз, рус ва ўзбек тиллари миллий-маданий хусусиятларининг фитонимларнинг махсус лексик-семантик гуруҳларида тасвирланиши

Ўзбекистоннинг узлуксиз таълим тизими контекстида ёш тил ўрганувчиларга инглиз тилининг эшитиш ва гапириш кўникмаларини ўқитиш

Инглиз тилида самарали ёзишни ўргатишнинг замонавий ёндашувлари

Сўз ўйинида абсурд (бемаънилик)нинг хилма-хиллиги: унинг тилшунослик, фалсафа ва мантиқдиги тушунчаси

Тил ўқитишга ихтисослашган олий ўқув юртлари талабаларида илмий-тадқиқот ишларини олиб бориш кўникмаларини шакллантириш

Эҳтиёжларни баҳолаш ва инглиз тилини махсус мақсадлар учун ўқитиш

Талабаларнинг мустақил ишлари

Журналистикада чет тилини ўрганишнинг аҳамияти

Психологик таъсирлар хусусида

Халқаро медиамаконда мамлакат имижининг роли

Имижни шакллантириш муаммосининг тарихий асослари

Британиянинг “The Telegraph” ва “The Guardian” ахборот информацион сайтларида сарлавҳаларнинг таъсири усуллари

Яссавий мактаби шоирлари

Джон Стейнбекнинг “Чарли билан саёҳат”даги сюжет ва йўналиш

Тарихий роман сюжетида вақт тушунчасининг коинот ва табиатга оид билимлар орқали ифодаланиши

Дин Линнинг “Кечки баҳор” ҳикоясида “биполярность” хусусияти

Юмор — ўқитишда самарали усул сифатида

Психолингвистика — нутқий фаолиятининг психологик ва лингвистик жиҳатлари

Нодавлат матбуот нашрларида эркинлик ва масъулият уйғунлигини таъминлаш омиллари

Бадиий услубнинг Андре Моруа новеллаларидаги айрим хусусиятлари

Сиёсий ва таълимий контекстда “Хорижий тилни билишнинг умумевропа компетенцияси: ўрганиш, ўргатиш, баҳолаш”. 3.5 “Гиперматн” принципини қўллаш

Уч ёшдан сўнг кеч

“УЗЛУКСИЗ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА ХОРИЖИЙ ТИЛЛАРНИ ЎҚИТИШНИНГ ЯНГИ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ: РЕАЛ АМАЛИЁТ ВА РИВОЖЛАНИШ СТРАТЕГИЯЛАРИ” мавзуидаги конференция материалларидан (27 апрель – 12 май 2016 й.). Конференция Ўзбекистон Республикаси Мустақиллигининг 25 йиллигига бағишланади

Ўзбекистон Республикаси олий таълим муассасалари талабаларини замонавий ўқитиш ва тарбиялашда шахсга қаратилган ёндашув

Европа олий таълим ҳудудини яратиш тажрибаси таҳлили

Қиёсий тилшуносликнинг фанлараро мавқеи

Ўзбекистон Республикасида оғзаки ва ёзма таржима билим юртларидаги таълимнинг долзарб масалалари

Провербиал фразеологизмларнинг миллий тиллар фразеологизмлари доирасидаги ўрни ва аҳамияти

Инглиз ва ўзбек тилларидаги юридик терминларнинг қиёсий таҳлили

Тил ўқитишда аския элементларидан фойдалиниш самарадорлиги

Гипербола ва “антигипербола” тилда антиномия сифатида

Типология гендер тилшунослигида

Гендер атамашунослиги тизимида транс терминалогизация жараёни

Халқаро туризм ва маданиятлараро алоқада хорижий тилларнинг ўрни

Обидов М. Мен кўрган дунё

Энг муносиблар сараланади

Мамлакат равнақи йўлида севимли фаолият

Эльмира Денисовна Муратованинг 75 йиллиги

Като Кюдзо сиймоси ўзбек-япон муносабатларида яшайди