KONSEPT TIPOLOGIYASINING DINAMIKASI SIFATIDA KONSTANTANI SHAKLLANTIRISH ASOSI (BARQAROR, BARQARORSIZ)

KOGNITIV TILSHUNOSLIK  TIL NАZАRIYASI  59 1