INGLIZ, O‘ZBEK VA RUS TILLARIDA GENDER KOMPONENTLI MAQOLLARNING ASSIMETRIK VA SIMMETRIK XUSUSIYATLARI

QIYOSIY-CHOG‘ISHTIRMA TILSHUNOSLIK  71 1