"O'zbekistonda xorijiy tillar" ilmiy-metodik elektron jurnal


№ 2 (55) / 2024


Nashr sanasi: 20.04.2024


Ushbu son maqolalari:

INGLIZ TILIDAN O‘ZLASHGAN ENG YANGI FEʼLLARNING GRAMMATIK JIHATDAN TILGA MOSLASHUVI

FRANSUZCHA FAMILLE KOMPONENTLI IBORALAR “OILA” KONSEPTINING MAXSUS MODELI SIFATIDA

EKSPERIMENTAL FONETIKANI O‘RGANISHDA TIZIMLI YONDASHUV

GRAMMATIKA SOHASI VAKILLARI ORASIDAGI IFODALAR O‘ZGARUVCHANLIGI

AFG’ONISTONDA AMALDA BO’LGAN O’ZBEK TILINI TIL O’LIMI XAVFIGA OLIB KELADIGAN OMILLAR

“CODEX CUMANICUS” VA AFG‘ONISTON QIPCHOQ TURKCHASIDAGI MUSHTARAK SO‘ZLAR

MEDIADISKURSNING PRETSEDENT NOMLARIDA BAHOLOVCHI MA’NOLARNING IFODALANISHI

SIYOSATSHUNOS DO‘SIM SATPAEVNING NUTQIY PORTRETI

PARALLELIZM ILGARI SURISH MEXANIZMI VA MATNNI TASHKIL ETISH MODELI SIFATIDA

INGLIZ VA O‘ZBEK MAQOLLARIDA INSON OBRAZINI IFODALASHDA HAYVONGA OID METAFORALARINING KONSEPTUAL QO‘LLANILISHI

AFORIZM LINGVISTIK TADQIQOT MAVZUSI SIFATIDA

HAYVON KOMPONENTLI INGLIZ VA O‘ZBEK MAQOLLARINING KOGNITIV TAHLILI

INGLIZ, RUS VA O‘ZBEK TILI OLAM LISONIY MANZARASIDA “YURAK” KONSEPTOSFERASI VERBALIZATSIYASI

“BESH RANGLI QALAM” TEXNIKASI O‘Z-O‘ZINI VA O‘ZARO BAHOLASH INSTRUMENTI SIFATIDA