AFG’ONISTONDA AMALDA BO’LGAN O’ZBEK TILINI TIL O’LIMI XAVFIGA OLIB KELADIGAN OMILLAR

SINXRON VА DIАXRON TILSHUNOSLIK  TIL NАZАRIYASI  89 3