O‘ZBEKISTON OLIY TA’LIM TIZIMIDA ISPAN TILINI O‘RGANUVCHI TALABALARNING IJTIMOIY-MADANIY KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISHDA KOMPYUTER TEXNOLOGIYALARINING O‘RNI

LINGVODIDАKTIKА VА METODIKА  TА'LIM TILNING NАZАRIY TА'RIFI  147 3