INGLIZ, RUS VA O‘ZBEK TILI OLAM LISONIY MANZARASIDA “YURAK” KONSEPTOSFERASI VERBALIZATSIYASI

KOGNITIV TILSHUNOSLIK  TIL NАZАRIYASI  175 46