"O'zbekistonda xorijiy tillar" ilmiy-metodik elektron jurnal


№ 5 (0) / 2015


Nashr sanasi: 05.10.2015


Ushbu son maqolalari:

Хорижий тил жаҳон ҳамжамиятида халқаро ҳамкорлик ва интеграция йўли сифатида

Чет тилларни ўқитишда лингводидактика

Ўзбекистонда болаларга чет тилларни ўргатиш қандай амалга оширилмоқда?

«…Чет тиллар ва менинг ҳаётим бу илмга эга бўлмаганлар ҳаётидан кўра қизиқарлироқ эканлигини билардим…» (БМТнинг Ўзбекистондаги доимий вакили Стефан Приснер билан интервью)

Сўз тузилиши ва морфонология орасидаги боғланиш

Ўзбек тасвирий санъат атамаларининг ўзбекча, русча ва инглизча изоҳли луғати муаммо сифатида

Актуализация назарияси: когнитив-услубий хусусиятлар ва уни амалиётга тадбиқ этиш соҳалари

Репортаж тайёрлашда лингвистик омилларнинг ўрни

“Чет тилларини эгаллашнинг умумевропа компетенциялари: ўрганиш, ўргатиш, баҳолаш” — СEFR асли нима?

Mагистратурада онлайн-технологияларни жорий этиш орқали хорижий тилларни ўргатишнинг интернационаллаштириш истиқболлари

Чет тилини ўқитишдаги айрим интерфаол усуллар

«НУКУС» янги компьютер ўқув ахборотномаси ёрдамида инглиз тили лексикасини ўрганиш

Инглиз тилини ўқитишнинг замонавий методлари: ўхшашлик ва фарқли жиҳатлар

Кичик мактаб ёшидаги болаларга чет тилини ўқитишнинг ўзига хос хусусиятлари

Бошланғич синф ўқувчилари томонидан луғат заҳираларини тўлдириб бориш йўллари

Чет тилларни ўрганишда индивидуал хусусиятлар муҳим омил сифатида

Таржима трансформациялари ва тил контактлари (назарий масалалар)

Санъат атамаларининг таржима қилиш муаммоси

Жаҳон медиамаконида мамлакат имижини мустаҳкамлашнинг иқтисодий-ташкилий асослари

Хорижий тилларни ўрганишнинг психологик масалалари

Л. С. Петрушевская пьесаларидаги тил ўйини механизмларида диалог ассоциатив майдонининг қўлланилиши

Гюстав Флобер ва Велимир Хлебников ўртасида матнлараро учрашув

Ўзбек лингвомаданиятида тўй ва тантана тушунчаларининг синонимик хусусиятлари (рус ва немис лингвомаданияти билан қиёслаш асносида)

Замонавий филологик (адабий) компаравистика ривожининг концептуал тенденциялари

Махсус мақсадлар учун инглиз тили дарсларида инглиз газеталаридан самарали фойдаланиш

Дискурс ва матн: дифиниция масаласи

ЛОТМАН Ю. Башорат қилиб бўлмайдиган дунё остонасида

“Ўзбекистон Республикасининг давлат тили ҳақида”ги Қонунининг 25 йиллигига бағишланади

Илмий конференцияни ташкил қилиш

Тил марказлари фаолияти. Хорижий тилни ўрганишда болаларнинг мактабда олган билимини мустаҳкамлайди

А. Э. Маматовнинг “Нутқ маданияти ва тил нормасига оид терминлар ва тушунчалар изоҳи” луғатига тақриз

Тил жамики эшикларни очади… В. И. Андрияновнинг 80 йиллигига бағишланади