Ўзбек лингвомаданиятида тўй ва тантана тушунчаларининг синонимик хусусиятлари (рус ва немис лингвомаданияти билан қиёслаш асносида)

АДАБИЁТ ВА МАДАНИЯТ  2136

Мақоланинг PDF нусхаси