"O'zbekistonda xorijiy tillar" ilmiy-metodik elektron jurnal


№ 4 (18) / 2017


Nashr sanasi: 27.08.2017

 Muqova va mundarija

Ushbu son maqolalari:

МУҲАРРИР МИНБАРИ

Ўзбекистондаги таълим тизимининг модернизация қилинишида Ислом Каримовнинг роли

Ўзбекистонда инглиз тили ўқитувчиларини тайёрлашга бўлган ёндашув: ютуқ ва камчиликлар

ЎҚИШ ЁКИ ЎҚИМАСЛИК? ЎҚИШ! (Тошкент давлат шарқшунослик институти ҳузуридаги Конфуций номидаги ўзбек-хитой институти директори Саодат Абдуллаевна Насирова билан интервью. Наталя Силкина)

Рус тилида сўз ясалишидаги омонимия омонимиянинг лексик хилма-хиллиги сифатида

Замонавий немис тилида функционал феъллар билан уйғунлашувнинг тизимли ва семантик субкатегорияланиши сари

Туркий тилларда иқтисодий атамаларнинг деривацион модели

Ўзбекистонда тилшуносликнинг икки истиқболи: ўқитиш, таҳлил ва тадқиқот натижалари

Бадиий матннинг антропоцентризми унинг прагматик тузилишини ташкил қилиниши принципи сифатида

Эрон тилшунослигида матбуот тили бўйича тадқиқотлар

Ёзма вазифани танқидий баҳолаш ва баҳолаш саводхонлиги

Тил ва миллат маданияти уйғунлигининг хорижий тилни ўрганишда муҳимлиги

Технологиясиз методология: янги ўқитиш методларини ривожланаётган мамлакатлар учун мослаштириш

Мултимедиа воситалари тинглаб тушуниш компетенциясини ривожлантиришнинг илк босқичи сифатида

Ҳужжатли фильмларни рус тилидан ҳинд тилига таржима қилишнинг лингвомаданий жиҳатлари (Россия давлат гуманитар фанлар университетида таҳсил олаётган талабалар учун қисқача қўлланма)

Давлат раҳбари ва мамлакатнинг халқаро медиа имижи

Хитой телевидениеси ривожининг ўзига хосликлари

Хитой босма оммавий ахборот воситаларида замонавий тенденциялар ривожи

Е. Евтушенконинг муҳаббат лирикасидаги “демоник дисгармония” мавзуси: стилистик аспект («В вагоне шаркают и шамкают…» шеърлари мисолида)

Япония: маданий сиёсат ва маданий дипломатия

Инглиз тили талаффузни шакллантиришда интерактив методларнинг ўрни ва аҳамияти

Меърож кечасининг бадиий тасвири

ОАВда иқтисодий журналистиканинг хусусиятлари

Харбин — ғарб ва шарқ маданияти чорраҳасида

Булоқлар ва шоирлар боғи

“Хорижий тилни билишнинг умумевропа компетенцияси: ўрганиш, ўргатиш, баҳолаш”. 6-боб. Тил ўрганиш ва ўқитиш

Илм — устувор йўналиш

«Сообщество учителей английского языка» (Ingliz tili o‘qituvchilari jamoasi) (http://www.tea4er.ru) интерактив илмий-методик журнал

Инглиз тили дарсларида мусиқа ва мобиль қурилмалар

Ҳамидулла Дадабоевнинг 70 йиллиги