Ҳужжатли фильмларни рус тилидан ҳинд тилига таржима қилишнинг лингвомаданий жиҳатлари (Россия давлат гуманитар фанлар университетида таҳсил олаётган талабалар учун қисқача қўлланма)

ТАРЖИМАШУНОСЛИК  2998 3