"O'zbekistonda xorijiy tillar" ilmiy-metodik elektron jurnal


№ 3 (7) / 2015


Nashr sanasi: 14.05.2015

 Muqova va mundarija

Ushbu son maqolalari:

CEFR бўйича чет тиллари ўқитувчилари учун

Мираббос Ирисқулов билан интервью. “Биз яқин келажакда инглиз тилининг ўзбекча талаффузини ривожлантирмоқчимиз”

Доктор Сол Вонтэ (Ж. Корея) билан интервью. “Чет тиллари таълими мамлакат ривожига хизмат қилади”

Иброҳим Ғафуров билан интервью. “Бадиий таржима нусха кўчириш эмас”

Асоси битта сўздан иборат аскиялар матни

Немис тилида мелиоратив лексиканинг қўлланилиши

Инглиз тили хизмат хатларининг прагмалингвистик хусусияти

Майдоннинг когнитив-семантик таҳлили (рус тили материали асосида)

Когнитив семантиканинг бошқарув ҳолатлари

Когнитив тилшунослик ва лингвокультурологиянинг асосий тушунчалари ва фарқли жиҳатлари

Паралингвистик воситаларнинг қиёсий-типологик ўрганилиши борасидаги метод ва тамойилларнинг ишланмасига доир

Испан ва ўзбек тилшунослигида зоосоматизм ва зооморфли метафоралар

Мактабгача таълим муассасаларида чет тилини ўқитиш

Иқтисодиёт университетларида инглиз тилини мақсадли ўқитишнинг (ESP) бугунги ҳолати

Инглиз тилини чет тили сифатида ўқитишда лойиҳа асосида ўрганиш аҳамияти

Ихтисослашган ва профессионал компитенциялар кадрларга бўлган эҳтиёж мезонлари сифатида

Хорижий тилларни ўрганишнинг психологик масалалари

Таржимашунослик ва лингвомамлакатшунослик фанларида реалиялар муаммоси

Иқтисодчи Адам Смит ишни қай тарзда чалкаштирди

Гюстав Флобер ва Велимир Хлебников ўртасида матнлараро учрашув. Давоми

ХХ аср охирги ва XXI аср бошидаги ўзбек адабиётининг концептуал модели

Миноралар тарихидан

Мақтов рағбат сифатида: назарий ва амалий аспектлари

Синдҳий филологиясига доир

Ранг билан боғлиқ тиббий терминларнинг лингвокультурологик хусусиятлари

Интернет-реклама тилининг хусусиятлари

Кетма-кет таржиманинг методлари

Владимир Познер: журналистика ҳақида

Қаҳрамонлар характерининг талқини

«Болалар учун чет тили»

«Болалар учун чет тили»

«Ўйин мактабгача ва бошланғич мактаб ўқувчиларга чет тилини ўқитишда бирламчи метод сифатида»: Коммуникатив ўйинлар тўплами

«Мендаги илк лисоний порторолио»

Севимли ишга бағишланган ҳаёт. М. С. Саттаровнинг 70-йиллигига бағишланади

Азад Насретдинович Шаматов хотираси