"O'zbekistonda xorijiy tillar" ilmiy-metodik elektron jurnal


№2 (49) / 2023


Nashr sanasi: 20.04.2023

 Muqova va mundarija

Ushbu son maqolalari:

SINTAKTIK OMONIMLARNI TASNIFLASH TAMOYILLARI XUSUSIDA

TILSHUNOSLIKDA GENDER TADQIQINING NAZARIY ASOSLARI

把 “BĂ” HISOB SO‘ZINING PAYDO BO‘LISH OMILLARI

STILISTIKADA PRAGMATIK YO‘NALISH

MEDIA OLAM TASVIRIDA “XOTIRA” KONSEPTINING LINGVOKOGNITIV TADQIQI

O‘ZBEKISTON OLIY TA’LIM MUASSASALARIDA XORIJIY TIL PROFESSOR-O‘QITUVCHILARINING KASBIY KOMPETENSIYALARINI BAHOLASH MEXANIZMINI SHAKLLANTIRISH

ZAMONAVIY TA’LIM PARADIGMASIDA XITOY TILINI O‘QITISH MAZMUNINI OPTIMALLASHTIRISH

INGLIZ TILIDAN TARJIMA QILINGAN MATNLAR TAHRIRIDAGI OʻZIGA XOSLIKLAR: TIL IYERARXIYASI VA EKVIVALENTLIK

O‘SMIRLARNI OILAGA TAYYORLASHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING PEDAGOGIK JIHATLARI

ALISHER NAVOIY RINDONA G‘AZALLARIDA RIND OBRAZI VA ZOHIDLIK TALQINI

ALISHER NAVOIY “G‘AROYIB US-SIG‘AR” DEVONIDAGI G‘AZALLAR QOFIYALARINING BADIIYATI XUSUSIDA

V. KATAYEV YUMORIST VA SATIRIK SIFATIDA

JULIAN BARNSNING “DUNYO TARIXI 10 ½ BOBDA” ROMANIDAGI POSTMODERNISTIK METAPROZASI

ONLAYN YANGILIKLAR TILINING XUSUSIYATI HAQIDA (O‘ZBEKISTON VA ROSSIYA OAV MATERIALLARI BO‘YICHA)

RUS ORNAMENTAL NASRINING EKSPRESSIV SINTAKSISLIGINI O‘RGANISH MUAMMOLARI