O‘ZBEKISTON OLIY TA’LIM MUASSASALARIDA XORIJIY TIL PROFESSOR-O‘QITUVCHILARINING KASBIY KOMPETENSIYALARINI BAHOLASH MEXANIZMINI SHAKLLANTIRISH

LINGVODIDАKTIKА VА METODIKА  TIL OʼRGАTISH TEXNOLOGIYALАRI  739 26