"O'zbekistonda xorijiy tillar" ilmiy-metodik elektron jurnal


№ 1 (5) / 2015


Nashr sanasi: 27.01.2015

 Muqova va mundarija

Ushbu son maqolalari:

Ўзбекистонда болаларга чет тилларни ўргатиш қандай амалга оширилмоқда?

Глобал информацион тараққиёт шароитларида хорижий тилнинг аҳамияти

Нукус давлат педагогика институтида чет тилларни ўқитиш учун яратилган шарт-шароитлар

Энг машаққатли йўл ҳар доим юқори чўққига етаклайди

Гап бобида синтактик даражаланиш

Айрим социолингвистик терминлар дефиницияси хусусида

Немис тилида юкламаларнинг илова қурилма таркибидаги вазифалари

Француз тилида отнинг сифатга кўчиш усуллари

Инглиз ва француз тилларидаги инсоний фазилатларни баҳоловчи фразеологизмлар

Инглиз ва ўзбек тилларида ёзма нутқнинг матний қиёси

Чет тилни ўрганиш жараёнида тил ва маданиятнинг боғлиқлиги ва таъсири масалалари

Коммуникатив технологиялар ва уларни хорижий тилларни ўргатишда қўллаш

Инглиз тилини ўқитишнинг замонавий методлари: ўхшашлик ва фарқли жиҳатлар

Таржима трансформацияларига сабаб бўладиган сўзлар хусусида

Талабаларнинг оғзаки нутқ компетенцияларини ривожлантириш услуллари

Оғзаки таржимани ўқитиш хусусиятлари

Публицистика услуб драматизацияси сифатида

Ким технологияга эга бўлса – у дунёга эгалик қилади

Мактаб ўқувчиларида экологик маданиятни шакллантириш

Бадиий матнларнинг ментал жиҳатлари. Ҳикояларда немис менталитетининг акс этиши

“Доктор Живаго”дан “Ожиз хурлиқо”гача бадиий тизимнинг ўзгариши

Халқаро муносабатлар ва миллий қиёфа

Ўзбекистоннинг Оҳангарон туманида ўлан жанрининг ўзига хос хусусиятлари

Чет тилларни ўқитишда мультимедия технологиялардан

Инглиз тилини ўқитишда лингвомамлакатшуносликнинг ўрни

Ўзбек ибораларининг немис тилидаги ифодаси

Тил марказлари фаолияти. Хорижий тилни ўрганишда болаларнинг мактабда олган билимини мустаҳкамлайди

А.Э. Маматовнинг “Нутқ маданияти ва тил нормасига оид терминлар ва тушунчалар изоҳи” луғатига тақриз

Инглиз ва француз тилларидаги инсоний фазилатларни баҳоловчи фразеологизмлар

ФАХРИЁР: ‘Тилни зўриқтириб бўлмайди’

Репортаж тайёрлашда лингвистик омилларнинг ўрни

‘Юзта тилда ўқиб, барча европа тилларида сўзлаша оладиган инсон’