"O'zbekistonda xorijiy tillar" ilmiy-metodik elektron jurnal


№ 2 (21) / 2018


Nashr sanasi: 05.04.2018

 Muqova va mundarija

Ushbu son maqolalari:

“Ўзбекистон бизни ҳайратга солди”

«Узбекистан и Китай: в унисон бьются сердца», или преподаватель с большой буквы

XVII аср Ўрта Осиёнинг расмий ёзма тиллари ва иккки тилли Бухоро арзномалари

XVII асрдаги Россиянинг Хива ва Бухоро билан алоқалари бўйича элчилик китобларининг палеографик таҳлили

XVII асрда Марказий Осиёга юборилган Россия элчилари рўйхатларининг мақола матнларида антропоним ва топонималар

Ўзбек тилидаги солиқ-божхона терминларининг диахрон тадқиқи

Хозирги немис тилида чегараланмаган Haben функциионал феъл-от бирикмаларининг аспектуал вазиятлари

Немис тилига араб тилидан ўзлашган сўзлар хусусида

Немис тилида мелиоратив сўз ясашнинг айрим хусусиятлари

Семантик деривация замонавий рус тилининг универсал тамойиллари сифатида

Стилистика когнитив назария нигоҳида

Замоннинг когнитив-семантик таҳлили. Замон концепти 1. 4-қисм. Нисбий замон номинантлари

Инглиз ва ўзбек тилларидаги бадиий матнларда “Хотира” концепти қўлланган метафорик ибораларнинг когнитив таҳлили

Ахборот узатувчи лисоний шахсининг таҳлили (И.А.Каримов мисолида)

Инсон характерига хос сифат лексемаларнинг семантик таснифи (немис ва ўзбек тиллари мисолида)

Ўзбекистонда инглиз тили ўқитувчиларининг малакасини ошириш ва ривожлантириш аспектлари

Чет тил ўқитишда ўрганиш усулини эътиборга олиш табақалаштириш ва индивидуаллаштиришнинг асосий тамойили сифатида

“CEFR”нинг таълим сиёсатига таъсири

Рус тили дарсларида ахборот коммуникация технологияларидан фойдаланишнинг дидактик жиҳатлари

Чет тилларни ўқитиш учун шахсга йўналтирилган ёндашув

Инглиз тили факультатив машғулотларида талабаларнинг амалий кўникмаларини шакллантиришда лойиҳа методи

Инглиз тилини ўрганишда хатоларни тузатиш усуллари

Таржиманинг контексдаги роли

Журналистикада назарий фанлар бўйича категория усули

Радиода промоушннинг замонавий кўринишлари

Жон Стейнбекнинг “Хавотирларимиз қаҳратони” романида инжил мотивлари

Ўзбекистон санъатида Темурийлар мавзуси

Авлодлар алмашинувининг социал муаммолари: “Йўқотилган авлод” тўғрисидаги баҳс-мунозаралар ҳақида

Бойсунга сари бетакрор саёҳат!

Император ўрмони: Тама ўрмони илмий боғи

Ўзбекистондаги онлайн медиа: афзалликлар, камчиликлар ва ривожланиш истиқболлари

“Хорижий тилни билишнинг умумевропа компетенцияси: ўрганиш, ўргатиш, баҳолаш”. 9-БОБ: БАҲО

ГУМАНИТАР ТАЪЛИМ ФОРУМИ (Наргис Қосимова таржимаси)

Телевизион янгиликларни лингво-услубий жиҳатдан қиёсий таҳлил қилиш

Газиева Дилором Исроиловна хотирасига (1940–2018)

Вevor/ehe боғловчиларининг қўшма гаплардаги пайт муносабатлари

Дидактик мулоқотни ривожлантиришда мультимедиа таълим воситаларининг хусусиятлари

“Бойсун баҳори” ҳайратлари