XVII асрдаги Россиянинг Хива ва Бухоро билан алоқалари бўйича элчилик китобларининг палеографик таҳлили

СИНХРОН ВА ДИАХРОН ТИЛШУНОСЛИК  3178 2