XVII асрда Марказий Осиёга юборилган Россия элчилари рўйхатларининг мақола матнларида антропоним ва топонималар

СИНХРОН ВА ДИАХРОН ТИЛШУНОСЛИК  4052 4