"O'zbekistonda xorijiy tillar" ilmiy-metodik elektron jurnal


№3 (50) / 2023


Nashr sanasi: 28.05.2023

 Muqova va mundarija

Ushbu son maqolalari:

O‘ZBEK TILIDAGI LEKSIK BO‘SHLIQLARNI TO‘LDIRISH MASALALARI (SO‘NGGI YUZ YILLIK MISOLIDA)

“MEHROBDAN CHAYON” ROMANIDAGI LINGVOPOETIK VOSITALAR HAQIDA

AKTUALIZATSIYA NAZARIYASINI O‘RGANISHNING ASOSIY LINGVISTIK YONDASHUVLARI

TIL VA MATNDAGI SALIENTLIKNING KOGNITIV ASOSLARI

INTERNET YANGILIKLARIDA KOMMUNIKATIV MUVAFFAQIYATSIZLIKLAR

RUS VA XITOY YANGI MEDIA MUHITIDA EMOJILARNING ISHLATILISHINING QIYOSIY TAHLILI

BI FEYYU ROMANLARIDA SONLAR BADIIYATI VA TARJIMASI MUAMMOLARI

MADANIYATLARARO KOMMUNIKATSIYA KONTEKSTIDA INTERNET JURNALISTIKA TARAQQIYOTI

QADIMGI XITOY VA QADIMGI YUNON MIFOLOGIYASIDA DUNYO TUZILISHINI TUSHUNTIRISHDA OQILONA TUSHUNCHA

JEK LONDONNING “MARTIN IDEN” ROMANIDA BOSH VA IKKINCHI DARAJALI OBRAZLARNING MUALLIF BADIIY KONSЕPSIYASINI IFODALASHDAGI AHAMIYATI

”BIR XALQNING BOSHQA XALQ MA’NAVIY QADRIYATLARINI E’TIROF ETISHI BU XALQ TARIXIGA BO‘LGAN CHUQUR HURMAT IFODASIDIR”

UMUMIY O‘RTA TAʼLIM MAKTAB O‘QUVCHILARINI KASBGA YO‘NALTIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH