”BIR XALQNING BOSHQA XALQ MA’NAVIY QADRIYATLARINI E’TIROF ETISHI BU XALQ TARIXIGA BO‘LGAN CHUQUR HURMAT IFODASIDIR”

ILMIY HАYOT  TАQRIZLАR  741 16