TIBBIYOTGA OID TERMINOLOGIYADA BA’ZI LOTINCHA ATAMALAR KELIB CHIQISHINING METАFORIK XUSUSIYATLARI HAQIDA

QIYOSIY-CHOG‘ISHTIRMA TILSHUNOSLIK  148 5