MAKTAB O‘QUVCHILARINING SOTSIOLINGVISTIK KOMPETENSIYASINI TARIXIY-ADABIY XUSUSIYATIGA EGA BO‘LGAN O‘LKASHUNOSLIK MATNLARI ASOSIDA SHAKLLANTIRISH MUAMMOSI

LINGVODIDАKTIKА VА METODIKА  TА'LIM TILNING NАZАRIY TА'RIFI  972 17