"O'zbekistonda xorijiy tillar" ilmiy-metodik elektron jurnal


№ 5 (46) / 2022


Nashr sanasi: 20.10.2022

 Muqova va mundarija

Ushbu son maqolalari:

ZAMONAVIY RUS TILIDA O‘ZLASHTIRISHNING EKSTRALINGVISTIK VA INTRALINGVISTIK OMILLARI

TEOLINGVISTIKA YANGI ILMIY YO’NALISH SIFATIDA

QADRIYAT LINGVOAKSIOLOGIK KATEGORIYA SIFATIDA

ANTROPOSENTRIK MAQOLLAR LINGVOKONTRASTIV VA LINGVOMETODIK MUAMMO SIFATIDA

MAKTAB O‘QUVCHILARINING SOTSIOLINGVISTIK KOMPETENSIYASINI TARIXIY-ADABIY XUSUSIYATIGA EGA BO‘LGAN O‘LKASHUNOSLIK MATNLARI ASOSIDA SHAKLLANTIRISH MUAMMOSI

INGLIZ TILINI IKKINCHI TIL SIFATIDA O‘RGANAYOTGAN TALABALAR UCHUN O‘QUV DASTURLARINI ISHLAB CHIQISHDA EHTIYOJLAR TAHLILINING O‘RNI

CHET TILLARINI O‘QITISH METODIKASIDA PRAGMATIK VA SOTSIOLINGVISTIK KOMPETENTSIYAGA URG‘U BERISH MASALASI

INGLIZ TILI O’QITISHDA RAQAMLI VOSITALAR

TELESPEKTAKLNING JANR VA FUNKSIONAL JIHATDAN O’ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

INTERAKTIV TELEJURNALISTIKANING TIPOLOGIK XUSUSIYATLARI

BRUNO APITSNING “QASHQIRLAR CHANGALIDA” ROMANI TARJIMASIDA BADIIY TASVIRIY VOSITALARNING AKS ETISHI

MIRZO SAFVET BEG ISLOMIY QOʻLYOZMALAR TOʻPLAMI VA “SIHOHUL– FURS” LUGʻATINING SOʻNGGI QOʻLYOZMA NUSXASI

ZULFIYA QUROLBOY QIZI ASARLARIDA O‘ZBEK AYOLI RUHIYATI TASVIRI

M.KANNINGHEMNING “SOATLAR” BIOGRAFIK ROMANIDA RAMZIYLIK

A. I. SOLJENITSINNING “GULAG ARXIPELAGI” ASARIDAGI HUJJATLI OBRAZLILIK

O‘ZBEK SHE’RIYATIDA SHAKLIY IZLANISHLAR VA INDIVIDUALLIK