"O'zbekistonda xorijiy tillar" ilmiy-metodik elektron jurnal


№ 5 (13) / 2016


Nashr sanasi: 15.09.2016

 Muqova va mundarija

Ushbu son maqolalari:

Ўзбек тили ва адабиёти мутахассисларини тайёрлашнинг янги тамойиллари

Зуҳриддин ИСОМИДДИНОВ: “Тили йўқ халқ — бамисоли дили йўқ одам”

Тилдаги тежамкорлик тамойили ва идиоматиклик

Кўмакчиларнинг шаклий-маъновий асимметрияси

Япон тилида бизнес мулоқотда ишлатиладиган ҳурмат коммуникатив категорияси

Сон сўз туркуми газета матнлари ўзига хос услубий жиҳатини кўрсатувчи грамматик категория сифатида

Инглиз ва ўзбек тилларидаги солиқ-божхона терминларининг синхрон тадқиқи

Рус ва ўзбек тилларида психологияга оид терминлар мавзуий гуруҳлардаги ўхшаш ва фарқли жиҳатлар

Рус, ўзбек ва испан тилларида вертикал йўналишдаги қон-қариндошлик терминларининг маъноси (отец – ота – рadre)

Иккинчи тилни ўзлаштириш назариясига муаммоларига интеграллашган ёндашув

Е.Д. Поливановнинг лингвометодик фаолияти ва замонавийлик

Компетенцияга асосланган таълим таҳлили

Талабаларнинг тинглаб тушуниш қобилиятларини ривожлантиришнинг аҳамияти

Инглиз тилида гапириш кўникмасини ўқитишда хатоларни тўғрилаш масаласи

Рус тилнинг лексик бойлиги

XVI–XVII асрларда Москвада элчилик девони шарқ таржимонлари ва тилмочлари мактабининг шаклланиши тарихи ҳақида

Таржима — таржима амалиётининг маҳсули

Канальная специфика медиа как решающий фактор их воздействия на аудиторию

Корейс медиаси ва журнализмнинг қисқача тарихи. Мақоланинг давоми

Харуки Мураками «1Q84» романида муҳим маданий концептлар

Глобал ахборий жамиятда миллий маданият масаласи

Маданий коднинг назарий масалалари

Ўзбекистонда ҳинд адабиёти таржимаси тарихига оид

Хоразм тасаввуф адабиётида Бобожон Саноийнинг илмий фаолияти

Алпухарра Имом Ал-Бухорий шарафига номланганмиди?

“Хорижий тилни билишнинг умумевропа компетенцияси: ўрганиш, ўргатиш, баҳолаш”. 4-БОБ: Тилдан фойдаланиш, тилдан фойдаланувчи/ўқувчи

Масару ИБУКА. Уч ёшдан сўнг кеч. Мақоланинг авоми

“Турли тизимли тилларни ўқитиш технлогияларидан фойдаланишнинг устувор йўналишлари” мавзусидаги ОТМлараро илмий-амалий конференция

Журналистика таълими: халқаро ҳамкорликнинг янги босқичи

Оммабоп сўзлашгич (Рецензия: Ирискулов М., Файзуллаева З., Аҳмедов С., Саидқулов З. Ўзбек-инглиз-русча сўзлашгич. — Т.: Маънавият, 2016. – 303 б.)

ИСПАН ТИЛИ БИЛИМДОНИ: филология фанлари номзоди, доцент Комилжон Абдуллаев — 70 ёшда

Талаффуз қийинчиликлари ва уларнинг негизини ўрганиш

Инглиз тилида самарали ёзиш кўникмасининг хусусиятларини ўқитишда замонавий ёндашувлар

Магистратурада бўлажак чет тиллари ўқитувчиларини лингвометодик тайёрлашнинг оптимал шартлари

Ўқувчиларда когнитив ихтирочилик ривожланишининг концептуал модели ижодий фаолиятнинг фаол субъекти сифатида

Лингвистик ўйин тил ҳақидаги билимларни шакллантириш омили сифатида

Чет тилларини ўқитишда педагогика ва андрогогиканинг аҳамияти

Педагогик тест синови олий таълим муассасалари талабалари билими ташхиси ва назоратининг инновацион методи сифатида