"Ўзбекистонда хорижий тиллар" илмий-методик электрон журнал


№ 2 (10) / 2016


Нашр санаси: 24.03.2016

 Муқова ва мундарижа

Ушбу сон мақолалари:

Ўзбекистон Республикасида хитой тилини ўқитишдаги муҳим вазифалар: муаммолар ва истиқбол

“Яхши иш топиш сифатли таълим ва доимо ўз устида ишлаш билан таъминланади”

“Таржима қилиш баъзан шеър ёзишдан кўра кучлироқ ҳузур беради”

“Хуастуанивт”нинг моний ёзувли узиндилари тўғрисида

Замонавий турк тилида “банк системаси” терминлар тизимининг фрейм тузилиши

Корейс тилда инкор категорияси

XX асрда рус шарқшуносларининг компаративистик тадқиқотлари

Қозоқ ва ўзбек тилларидаги мақолларда лексик категориаллашув ва замон талқини

Япон ва ўзбек тилларидаги фразеологик муқобиллар

“Корейс тили назарий морфологияси ва синтаксиси” фани амалий машғулотларида қўлланиладиган инновацион усуллар

Чет тилларни ўргатишда интерфаол мультимедиа тақдимотларини триггерларда тайёрлаш ва улардан фойдаланиш

“Қутадғу билиг” асаридаги айрим мақолларнинг русча ва инглизча таржималари хусусида

Жанубий Кореяда медиамаконида ҳозирги ҳолат ва муаммолар

Онлайн журналистика тараққиётининг асосий тенденциялари

Ўзбекистонда сиёсий партияларнинг жамоатчилик билан алоқалари ва уларнинг матбуотда ёритилиши

Ўрта асрлардаги япон адабиётида анъанавий япон шеъриятининг ўрни (“Сарасина Никки” кундалиги мисолида)

Спорт ҳақидаги асарларда Шарқ тасвири

Сирли Ғилон ва унинг “Саксон ёшлилар йиғини”

Янгича ёндашув — таълим сифатини оширувчи омил

Анна Ахматова ижодида Шарқ мавзуси

“Хорижий тилни билишнинг Умумевропа компетенцияси: ўрганиш, ўргатиш, баҳолаш”. 2-БОБ: Ёндашувни танлаш

Китобга тақриз: Жусупов М., Алибекова К.Е., Мажитаева Ш. Махсус лексика ва мақоллар (лингвочоғиштирув ва методик жиҳатлари) — Тошкент: “MERIYUS”, 2013. – 138 б