"O'zbekistonda xorijiy tillar" ilmiy-metodik elektron jurnal


№ 1 (9) / 2016


Nashr sanasi: 09.01.2016

 Muqova va mundarija

Ushbu son maqolalari:

Босқичма-босқич таълимнинг яхлит модели

Шарқ тилларини ўқитишнинг ўзига хос жиҳатлари

Уммон султонлигининг Ўзбекистондаги фавқулодда ва мухтор элчиси Муҳаммад Ал-Лавати билан интервью. “Полиглот элчи мактабдаги инглиз тили дарсларидан ташқари ҳеч бир тилни курслар орқали ўрганмаган”

Евроосиё туркий тиллари: Аюб Ғуломнинг илмий мероси

Ўрта осиёдаги XVII аср арзномаларнинг рус тилидаги таржималарида туркий фразеологик калькалар

XIX асрга қадар форс тилига ўзлашган туркий сўзлар (изоҳли луғатлар асосида)

Кишилик олмошлари ҳурмат категорияси контекстида (қиёсий аспектда)

Бўғин — сегментал ва суперсегментал бирликлар маркази

Ўзбекистонда “Хитой тили — янги объект” ўқув қўлланмасидан фойдаланиш ҳақида

Импровизацион нутқ ўрганувчи шахсига йўналтирилган таълим усули сифатида

Она тили инглиз тилини ўрганишда тўсиқ бўладими?

Шеърий таржиманинг ўзига хос хусусиятлари (Алишер Навоийнинг рус ва инглиз тилларига таржима қилинган ғазаллари мисолида)

Икки ва уч тиллик (би-трилингвизм)нинг эффекти ҳақида айрим мулоҳазалар

Биринчи манбанинг тил ўрганишдаги роли

Халқаро савдо-иқтисодий алоқалар ривожланишида қитъалараро карвон йўлининг аҳмамияти

Кун-Суук Шин ижодида гуманизм муаммоси

Жомий ғазаллари

Замонавий эрон ёзувчиси Важиҳэ Али Акбарий Сомонийнинг “Охирги бекат” ҳикоясида ҳаёт ва ўлим фалсафаси

Кореяликлар томонидан табиатнинг анъанавий идрок этилишни

Ҳафта кунларининг номлари халқ маданиятини тушунишда кичик омил сифатида

Корейс тилида гап ва синтактик боғлиқлик масаласи ҳақида

«Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, преподавание, оценка» в их политическом и образовательном контексте

Professor Fayzulla Muminov is the best teacher

Касбга ҳамда инсонларга муҳаббат туйғуси ила яшамоқ. Л. А. Абидованинг 70 йиллигига бағишланади

“Аёл” образи қўлланилган мақол ва фразеологизмлар

English franca тизимидан фойдаланувчилар ёзган матнларнинг социолингвистик хусусиятлари