"O'zbekistonda xorijiy tillar" ilmiy-metodik elektron jurnal


№ 1 (30) / 2020


Nashr sanasi: 20.02.2020

 Muqova va mundarija

Ushbu son maqolalari:

КОММУНИКАТИВ КОМПЕТЕНЦИЯ ТУШУНЧАСИ ВА УНИНГ МАЗМУН-МОҲИЯТИ

СЛЕНГДА СЎЗ ҚИСҚАРТИРИШНИНГ КЛИППИНГ (CLIPPING) УСУЛИ ОРҚАЛИ ЯСАЛГАН ҚИСҚАРТМА СЎЗЛАРНИНГ СТРУКТУР-СЕМАНТИК ТАҲЛИЛИ

МОРФОНОЛОГИЯНИНГ ЛИНГВИСТИК ФАН СИФАТИДА СТАТУСИ ВА УНИНГ ОБЪЕКТИ

АЛИШЕР НАВОИЙ ДАВРИДАГИ ШАРҚИЙ ВА ҒАРБИЙ ТУРКИЙ ТИЛЛАР

XVI АСР ЭПИСТОЛЯР АСАРЛАРИНИНГ АВТОБИОГРАФИК АСОСЛАРИ

ЗАМОНАВИЙ ЛИНГВИСТИК КОРПУСЛАРНИНГ КОМПЬЮТЕР МОДЕЛЛАРИ

РУС ВА ЎЗБEК ТИЛЛАРИ АСОСИДА СУБЪEКТ МАНТИҚИЙ-ГРАММАТИК КАТEГОРИЯ СИФАТИДА

КАСБИЙ ФАОЛИЯТДА НУТҚ АЛОҚАСИ МАСАЛАСИГА ОИД (ЧЕТ ТИЛИНИ МОДУЛЛИ ЎҚИТИШ МАСАЛАЛАРИ АСОСИДА)

ФИЛОЛОГ ТАЛАБАЛАРГА ИЛМИЙ УСЛУБНИ ЎРГАТИШ ЙЎНАЛТИРИЛГАН МАШҚЛАР ТИЗИМИ

ЎЗБЕКИСТОН ВА ЯПОНИЯ УМУМИЙ ВА КАСБИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМЛАРИ: ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛ

МАДАНИЙ-МАЪРИФИЙ ВАЗИФАЛАРНИ АМАЛГА ОШИРИШДА ЎЗБЕКИСТОН РАДИОЛАРИ ФАОЛИЯТИНИНГ ДОЛЗАРБ ЖИҲАТЛАРИ

МАМЛАКАТ ИМИЖИ ВА ЧЕТ ЭЛ САРМОЯЛАРИ: ЎЗАРО БОҒЛИҚЛИКНИНГ МУҲИМ ЖИҲАТЛАРИ

ЛОНГРИД МУЛЬТИМЕДИАВИЙ СТОРИТЕЛЛИНГ СУБФОРМАТИ

ИЖТИМОИЙ ТАРМОҚЛАРДА АХБОРОТ-ПСИХОЛОГИК ТАҲДИДЛАРНИНГ ТУРЛАРИ (ЎЗБЕКИСТОН МИСОЛИДА)

ЖУРНАЛИСТИКАДА ЖАНР МАСАЛАСИ

ҲАРБИЙ НАШРЛАРДА МУСТАБИД ТУЗУМ КЎЗЛАГАН МАҚСАД ИФОДАСИ

ИЕРАРХИЯ ВА ЧИЗИҚЛИЛИК: ГEРБEРТ МАКЛЮЭН ВА НОАМ ХОМСКИЙНИНГ ГАЛАКТИКАЛАРИ ҲАҚИДА. Иерархия ва чизиқлилик ҳақида тушунча

КОНТEНТ ВИЗУАЛИЗАЦИЯСИ ЗАМОНАВИЙ ИНТEРНEТ НАШРЛАРИ УЧУН ЭНГ МУҲИМ ТEНДEНЦИЯ СИФАТИДА

“УМУМИЙ ТАРИХНИНГ ХУСУСИЙ ЙЎЛЛАРИ”: В.В. НАБОКОВ ИЖОДИДА АВТОБИОГРАФИЯ НАСРИНИНГ ҲИКОЯ МОДЕЛЛАРИ ТРАНСФОРМАЦИЯСИ

ОЛЖАС СУЛЕЙМЕНОВНИНГ «АЗ И Я» (“АЗ ВА Я”) АСАРИ (САРКАШЛИК ГЕНИ ВА ОДИЛЛИК ГЕНИ)

АЛИШЕР НАВОИЙ ИЖОДИДА ФАҚР КОНЦЕПТИНИНГ БАДИИЙ ФУНКЦИЯСИГА ДОИР

ХИТОЙ ТИЛИ СТИЛИСТИК ВОСИТАСИ — МEТАФОРАДА ХИТОЙ АНЪАНАВИЙ МАДАНИЯТИНИНГ АКС ЭТИШИ

ЎЗБЕК ВА ИНГЛИЗ ТИЛИ АЛЛАЛАРИ ОРАСИДАГИ МАҲАЛЛИЙ ХУСУСИЯТЛАР

Р. У. Мажидованинг Антропоцентрик мақолларни аксиологик ўрганиш (ўзбек ва рус тиллари материали асосида) монографиясига тақриз.