КАСБИЙ ФАОЛИЯТДА НУТҚ АЛОҚАСИ МАСАЛАСИГА ОИД (ЧЕТ ТИЛИНИ МОДУЛЛИ ЎҚИТИШ МАСАЛАЛАРИ АСОСИДА)

LINGVODIDАKTIKА VА METODIKА  TА'LIM TILNING NАZАRIY TА'RIFI  2562 15