CHET TILI O‘RGANAYOTGAN O‘QUVCHILARNING SUHBAT QILISHIGA HAYAJONNING TA’SIRI

PEDАGOGIKА. PSIXOLOGIYA  1032 23