РУС ТИЛИНИ ЎҚИТИШДА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЁРДАМИДА ТАЛАБАЛАРНИНГ ИЖОДИЙ ФИКРЛАШИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ

ТИЛ ЎРГАТИШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ  2475