"O'zbekistonda xorijiy tillar" ilmiy-metodik elektron jurnal


№ 3 (3) / 2014


Nashr sanasi: 15.06.2014

 Muqova va mundarija

Ushbu son maqolalari:

ПҚ-1971 ҚАРОРИ АСОСИДА ЎЗБЕКИСТОН ДАВЛАТ ЖАҲОН ТИЛЛАРИ УНИВЕРСИТЕТИ ЎҚУВ ФАОЛИЯТИНИ МУКАММАЛЛАШТИРИШ

ЎЗБЕК ТАСВИРИЙ САНЪАТ АТАМАЛАРИНИНГ ЎЗБЕКЧА, РУСЧА ВА ИНГЛИЗЧА ИЗОҲЛИ ЛУҒАТИ МУАММО СИФАТИДА

НЕМИС ТИЛИДА ПАССИВ ФЕЪЛ НИСБАТИ ВА УНИНГ СЕМАНТИК ХУСУСИЯТЛАРИ

ТИЛНИНГ ЎЗИГА ХОС БЕЛГИЛАРИ

ИНГЛИЗ ТИЛИНИ ИККИНЧИ ТИЛ ВА ХОРИЖИЙ ТИЛ СИФАТИДА ЎҚИТИШДА ЎЙИНЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ

РУС ТИЛИНИ ЎҚИТИШДА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЁРДАМИДА ТАЛАБАЛАРНИНГ ИЖОДИЙ ФИКРЛАШИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ

ТИЛШУНОСЛИКДА БЕВОСИТА ВА БИЛВОСИТА ТАРЖИМА МУАММОЛАРИ

САНЪАТ АТАМАЛАРИНИНГ ТАРЖИМА ҚИЛИШ МУАММОСИ

ТОҲИР ҚАҲҲОРНИНГ ТАРЖИМОНЛИК МАҲОРАТИ

АРАБЧА ФЕЪЛИЙ ЖУМЛАЛАР ТАРЖИМАСИДАГИ ЎЗИГА ХОС УСУЛЛАР ТЎҒРИСИДА

ЖУРНАЛИСТИКА ЖАМИЯТНИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ ЖАРАЁНЛАРНИНГ ОЧИҚЛИГИ ВА ОШКОРАЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА ЖУРНАЛИСТ МАСЪУЛИЯТИ

ЖУРНАЛИСТИКА ТАЪЛИМИНИНГ АСОСИЙ МАСАЛАСИГА ДОИР

ЎЗБЕК ВА ИСПАН ГАЗЕТАЛАРИДА АХБОРОТ ЖАНРИ ВА ПРЕЦЕДЕНТ ФЕНОМЕНИ

МАДАНИЯТЛАР ДИАЛОГИ’ МАСАЛАСИ КОНТЕКСТИДА ЗАМОНАВИЙ АДАБИЙ ИЛМИЙ-ТАЪЛИМИЙ ПАРАДИГМАДА МАДАНИЯТЛАРАРО МУНОСАБАТЛАР

ЗАМОНАВИЙ ФИЛОЛОГИК (АДАБИЙ) КОМПАРАВИСТИКА РИВОЖИНИНГ КОНЦЕПТУАЛ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ

19-20 АСР БОШЛАРИ РУС ШЕЪРИЯТИДА НОТИЗИМИЙ УРҒУЛАР РИТМИ (ЧЕТЫРЕХСТОПНОГО ЯМБА МАТЕРИАЛИ АСОСИДА) (ДАВОМИ)

ФАРҒОНА ВОДИЙСИНИНГ НОМАТЕРИАЛ МАДАНИЙ МЕРОСИ ИЛМИЙ ЭКСПЕДИЦИЯСИ

РУС, УЗБЕК ВА ИНГЛИЗ ТИЛЛАРИ ТИЛШУНОСЛИГИДА ФОНОСТИЛИСТИКА МУАММОСИ

ТИЛ ОРҚАЛИ АЛОҚАЛАР КУЧИ, УНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИКЛАРИ ВА КЎРИНИШЛАРИ: ҲИНДИСТОНДА ТИЛ ЎРГАНИШ

КЕНГ АММО БИР БУТУН ДУНЁ

ЖУРНАЛИСТЛАР УЧУН МУҲИМ ҚЎЛЛАНМА

ПОЛЯК ТИЛИ БИЛАН УЧРАШУВ – БУЮК СЛОВЯН МАДАНИЯТИ БИЛАН УЧРАШУВДИР