"O'zbekistonda xorijiy tillar" ilmiy-metodik elektron jurnal


№ 6 (47) / 2022


Nashr sanasi: 20.12.2022

 Muqova va mundarija

Ushbu son maqolalari:

RUS, O‘ZBEK, INGLIZ VA NEMIS LINGVOMADANIYATLARIDA “OT” KONSEPTINING TALQINI

INTERNET TERMINOLOGIYASINING RIVOJLANISHI VA VAZIFALARI: QISQARTMALAR VA NOMINATSIYA

REKLAMA DISKURSIDA LINGVOIJODKORLIKNING GRAFIK VOSITALAR ORQALI VOQELANISHI

ZAMONAVIY RUS TILIDA QIYOSIY MUNOSABATLARNI IFODALASH VOSITALARI

FILOLOG TALABALARGA BADIIY MATNLAR ASOSIDA KASBIY RUS TILINI O‘QITISH MASHQLAR TIZIMI

ARALASH TA’LIM MODELLARI VA IMKONIYATLARI

TALABALARGA INGLIZ TILINI O‘QITISHDA MUSTAQIL TA`LIM KO‘NIKMASINI SHAKLLANTIRISH OMILLARI

INGLIZ VA OʻZBEK TILLARIDA TAQLID SOʻZLARNING FONOSEMANTIK XUSUSIYATLARI

CHET TILIDA OG‘ZAKI NUTQNI TO‘G‘RI TASHKIL ETISH TIL O’ZLASHTIRISHNING ASOSIDIR

С1 DARAJA TALABALARINI BADIIY TARJIMAGA O‘RGATISH LINGVISTIK VA METODOLOGIK MASALA SIFATIDA

LIFELONG LEARNING PARADIGMASINING KOMPETENSIYALARI TIZIMIDA MADANIYATLARARO MULOQOT

IBN BATTUTANING “SAYOHATNOMA” ASARIDA TARIXIY SHAXSLAR NOMINING TARJIMADA BERILISHI

BАDIIY АDАBIYOTDА XАLQ MАQOLLАRI VА HIKMАTLI SOʻZLАRNING АKS ETISHI (OʻZBEK JАDID АDАBIYOTI MISOLIDА)