FILOLOG TALABALARGA BADIIY MATNLAR ASOSIDA KASBIY RUS TILINI O‘QITISH MASHQLAR TIZIMI

LINGVODIDАKTIKА VА METODIKА  TIL OʼRGАTISH TEXNOLOGIYALАRI  779 12