"O'zbekistonda xorijiy tillar" ilmiy-metodik elektron jurnal


№ 3 (44) / 2022


Nashr sanasi: 20.06.2022

 Muqova va mundarija

Ushbu son maqolalari:

SO‘Z YASALISHNING TURLI BOSQICHLARIDA HOSILALAR SHAKLIDA UCHRAYDIGAN SEVGI ARXIZEMASI

FONOSTILISTIKA QIYOSIY TILSHUNOSLIK VA TIL О‘QITISH METODIKASI OBYEKTI SIFATIDA

IKKI XIL DARAJADAGI O‘QUVCHILARNI BIR SINFDA QANDAY O‘QITISH KERAK? (FRANSUZ MAKTABLARI TAJRIBASI MISOLIDA)

CHET TILLARINI O’QITISHDA INNOVATSIYALAR ILLUZIYASI

INGLIZ TILIDAGI SO‘ZLARNI O‘RGANISHDA «KALIT SO‘Z» METODINING SAMARADORLIGI

CHET TILLARNI BAHOLASH KOMPETENSIYASI: AMALIYOTDAGI HOLAT VA EHTIYOJLAR

ENERGETIK-TALABALARGA INGLIZ TILINI O’QITISHDA TA’LIM MAZMUNI VA LEKSIK MINIMUMNI ANIQLASH

SIYOSIY ALOQA VA IJTIMOIY TARMOQLAR: AQSHNING 59 YILLIGI. PREZIDENT SAYLOVLARIDAN KEYINGI DAVRDA SIYOSIY NOMZODLARNING TWITTERDAN FOYDALANISHIGA OID TARKIBNI TAHLIL QILISH

Y. V. GYOTE ASARLARIDA ISLOM SIVILIZATSIYASI

“MARTIN CHEZLVIT” CHARLZ DIKKENS TARBIYA ROMAN SIFATIDA

“SHAYBONIYNOMA” DOSTONIDAGI VAZN IMKONIYATLARI

INGLIZ VA OʻZBEK NASRIDA AYOL OBRAZINING BADIIY TASVIRI