FRANSUZ VA O‘ZBEK TILLARIDA XARAKTER IFODALOVCHI FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING CHOG‘ISHTIRMA TAHLILI

, QIYOSIY-CHOG‘ISHTIRMA TILSHUNOSLIK  801 48