1682 – 1684 йй. Россиянинг Хива билан алоқалари бўйича элчилик китобини баъзи бир морфологик ҳодисалари устида кузатишлар

СИНХРОН ВА ДИАХРОН ТИЛШУНОСЛИК  2801 2

Мақоланинг PDF нусхаси