ZAMONAVIY NEMIS TILIDAGI “IN GANG SETZEN” KABI FUNKSIONAL FE’LLAR BILAN BIRIKMADA ASPEKTUAL VAZIYATLARNING TURLARINI ANIQLASH

SINXRON VА DIАXRON TILSHUNOSLIK  806 11