ZAMONAVIY NEMIS TILIDAGI CHEGARALANGAN FUNKSIONAL FE’LLAR BILAN BIRIKMALARNING ASPEKTUAL HUSUSIYATLARI

SINXRON VА DIАXRON TILSHUNOSLIK  343 8