ZAMONAVIY NEMIS TILIDAGI CHEGARALANGAN FUNKSIONAL FE’LLAR BILAN BIRIKMALARNING ASPEKTUAL HUSUSIYATLARI

SINXRON VА DIАXRON TILSHUNOSLIK  717 10