XVII ASR ROSSIYANING HINDISTON BILAN ALOQALARI BO‘YICHA RUS RASMIY YODGORLIKLARIDA KALENDARGA OID BO‘LMAGAN VA KALENDARGA OID ANTROPONIMLAR

SINXRON VА DIАXRON TILSHUNOSLIK  317 19