ЭЪТИҚОД ЧЎҚҚИСИ БИЛАН СЎЗ ЯСОВЧИ УЯНИ ШАКЛЛАНТИРУВЧИ СЎЗ ЯСОВЧИ ПАРАДИГМАЛАР ТАСВИРИ

СИНХРОН ВА ДИАХРОН ТИЛШУНОСЛИК  ТИЛ НАЗАРИЯСИ  1747 19