Сўз ясалиш шажарасидаги муносабатларнинг икки тури ва сўз ясалашидаги синхронлик ва диахронлик нисбати ҳақида

SINXRON VА DIАXRON TILSHUNOSLIK  3445 16