САЙҚАЛИЙНИНГ “БАҲРОМ ВА ГУЛАНДОМ” ДОСТОНИДА ФОЛЬКЛОР МОТИВЛАРИ ТАЛҚИНИ

АДАБИЁТ ВА МАДАНИЯТ  837 9