O‘ZBEK VA ISPAN TILLARIGA O‘ZLASHGAN ARABIZMLARNING LINGVISTIK-ETIMOLOGIK XUSUSIYATLARI

, QIYOSIY-CHOG‘ISHTIRMA TILSHUNOSLIK  853 43