O‘QUVCHILARNING MUSTAQIL TA’LIMINI TASHKIL ETISHDA ELEKTRON TA’LIM RESURSLARIDAN FOYDALANISH METODIKASI

LINGVODIDАKTIKА VА METODIKА  TIL OʼRGАTISH TEXNOLOGIYALАRI  893 24