ОЛАМ МАНЗАРАЛАРИ ИФОДАСИДА МИЛЛИЙ-МАДАНИЙ ВА ЛИНГВОГЕОГРАФИК ОМИЛЛАРНИНГ РОЛИ

СИНХРОН ВА ДИАХРОН ТИЛШУНОСЛИК  ТИЛ НАЗАРИЯСИ  1145 48