NOMINATIV GAPLARDAGI BAHOLASH RAVISHLARINING FAOLIYAT XUSUSIYATLARI

SINXRON VА DIАXRON TILSHUNOSLIK  749 14